Huiscompetitie

Beste leden,

Hieronder enkele mededelingen/regels met betrekking tot de huiscompetitie:

 • Indien de achterstand gelijk aan of groter dan 40 punten is op het moment dat alleen de gekleurde ballen nog op tafel aanwezig zijn, verlies je het frame.
 • Het gewonnen aantal frames is bepalend voor de stand.
 • Er zal gespeeld worden om de “BEST OF FIVE”.
 • Indien er, na een 2-2 stand, een vijfde frame gespeeld dient te worden dan wordt deze volgens het “six red” systeem gespeeld. Dan worden er zes rode ballen in een driehoek zo dicht mogelijk bij de roze bal gelegd. Verder zijn de regels en puntentelling gelijk aan een regulier frame.
 • De vaste speelavonden zijn vastgesteld op dinsdag- en vrijdagavond.
 • Er worden per speelavond 3 tot 4 partijen gespeeld.
 • In principe zijn tafel 1, 2 en 3 op de dinsdag- en vrijdagavond gereserveerd voor de Huiscompetitie (indien er wedstrijden gepland zijn). Bekijk het programma voor de actuele tijdsindelingen op een specifieke datum).
 • Inhaalwedstrijden dienen onderling ingepland te worden en de evenementencommissie hiervan ter informatie op de hoogte te houden zodat het schema op de site z.s.m. aangepast kan worden. Bij sterke voorkeur moeten verhinderingen tot een minimum beperkt worden maar in geval van inhalen dan is dit op de vaste speelavonden.
 • Zet tijdens de wedstrijden de telefoon zacht of uit, ook als toeschouwer.
 • Tijdens het frame mag men niet met de telefoon bezig zijn om welke reden dan ook, tenzij er een noodgeval zich aandient. Tussen de frames door kan dan wel even snel gechat, gemaild, nieuws doorgenomen, apps downloaden, games gespeeld worden, etc. Laat dit echter geen afleidende factor zijn voor beide spelers.
 • Om het lopen rond te tafel te beperken is het verzoek om een barkruk op een vaste plek bij de speeltafel neer te zetten waar beide spelers gebruik van kunnen maken als de tegenstander aan de beurt is. dan is altijd duidelijk waar je tegenstander zich bevindt tijdens het aanleggen.
 • De totaalscore van een speler wordt door de tegenspeler hardop gemeld en door de speler in het scorebord ingevoerd na afloop van de break. Dit beperkt het heen en weer geloop na iedere pot.
 • Bij een gelijk aantal punten, wordt er gekeken naar het saldo van gespeelde frames (gewonnen – verloren frames).
 • Indien dit saldo ook gelijk is wordt er gekeken naar het onderling resultaat.
 • Indien er meer dan 2 personen gelijk eindigen telt het onderling resultaat niet. En zal er gekeken worden naar het aantal gewonnen partijen.
 • Afhankelijk van het aantal gelijk geëindigde personen zal de organisatie besluiten op welke wijze de beslissing geforceerd wordt.
 • Informatie over de huiscompetitie is te volgen via de website en mededelingen in de snookerloods.
 • In de loods zal het schema worden opgehangen waarop de uitslagen van de avond vermeld kunnen worden.
 • De volledige uitslag dient vermeld te worden, bv. 3-2, 1-3 of 3-0 en tevens je hoogste break van de partij vermelden.
 • De kosten (bijdragen) zijn vastgesteld op 2 euro per partij per speler (exclusief consumpties), gebruik hiervoor de specifieke HC regel op de bon.
 • Er zal gespeeld worden volgens de snookerregels, echter met uitzondering van de “foul and a miss” regel.

De organisatie is in handen van Edwin Stokkermans.

De prijzen van de huiscompetitie worden beschikbaar gesteld door « de BILJARTMAKERS ».

Gerard en Cees hartelijk dank hiervoor.

Alle deelnemers worden hierbij veel succes gewenst!!
Edwin