Huiscompetitie

        Regels huiscompetitie

1. Aan het begin van de competitie wordt er een wedstrijd schema opgesteld door    de evenementencommissie, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden    met de individuele wensen.
2. De vaste speelavonden zijn dinsdag- en vrijdagavond.Er worden per speelavond 2 partijen gespeeld. Tafel 1 en 2 zijn op deze avonden voor de huiscompetitie gereserveerd. Niet elke dinsdag of vrijdag wordt er gespeeld. Bekijk het programma op de snookerloodswebsite voor het actuele programma op een specifieke datum.
3. De winnaar van de huiscompetitie wordt bepaald door het aantal gewonnen partijen. Bij een gelijk aantal gewonnen partijen, wordt er gekeken naar het hoogste aantal gewonnen frames. Indien dit saldo ook gelijk is wordt er gekeken naar het saldo van gewonnen minus verloren frames.
4. Mochten meer dan 2 spelers gelijk geëindigd zijn, dan zal de evenementencommissie besluiten, op welke wijze de beslissing gemaakt of gespeeld zal worden.
5. Informatie over de huiscompetitie is behalve via de website ook te volgen via de WhatsApp groep en gepubliceerde standen in de snookerloods.
6. Er wordt gespeeld om de ‘best of five’. Indien na een 2-2 stand, een vijfde frame gespeeld dient te worden, dan wordt deze volgens het six reds systeem gespeeld. Zes rode ballen worden in een driehoek zo dicht mogelijk bij de roze bal gelegd. Verder zijn de regels en puntentelling gelijk aan een regulier frame.
7. Extra regel tijdens een frame. Indien de achterstand gelijk is aan of groter is dan 40 punten, op het moment dat alleen de gekleurde ballen nog op tafel aanwezig zijn, is het frame beëindigd en verloren voor degene met 40 punten achterstand.
8. Inhaalwedstrijden dienen onderling ingepland te worden en de evenementen–      commissie wordt hierover geïnformeerd om het programma weer actueel te        maken. Het inhalen vindt plaats op de vaste speelavonden of binnen een week     rondom de oorspronkelijke datum.
9. De totaalscore van een speler wordt door de tegenspeler hardop gemeld en door de speler in het scorebord ingevoerd na afloop van de break. Dit beperkt het heen en weer geloop na iedere pot.
10. De volledige uitslag dient vermeld te worden via de Whatsapp groep, bv. 3-2, 1-3 of 3-0 en bij de eerste wedstrijden graag je hoogste break doorgeven. Bij de         volgende wedstrijden alleen de hoogste break vermelden als dat een verbetering     is.
11. De kosten per speelavond zijn vastgesteld op 2 euro per partij per speler (exclusief consumpties), gebruik hiervoor de specifieke HC regel op de bon.
12. Er zal gespeeld worden volgens de snookerregels, echter bij een foul of miss      worden de ballen niet teruggelegd op hun oude positie.
13. Probeer het telefoongebruik tot een minimum te beperken en zet tijdens de         wedstrijden de telefoon zacht of uit, ook als toeschouwer.

De prijzen van de huiscompetitie worden beschikbaar gesteld door « de BILJARTMAKERS ».

Gerard en Cees hartelijk dank hiervoor.

Alle deelnemers worden hierbij veel succes gewenst!!
Edwin