Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent Snookervereniging De Ronde Venen.
Zowel bij de samenstelling, alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie is uiterste zorgvuldigheid betracht, doch Snookervereniging De Ronde Venen kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist en actueel is.

Snookervereniging De Ronde Venen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Snookervereniging De Ronde Venen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Snookervereniging De Ronde Venen is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website van derden welke door gelinkt zijn met één van de pagina’s van de website van Snookervereniging De Ronde Venen.