Huisregels

  • Auto’s worden direct na de brug rechts geparkeerd.
  • Vervoer met meerdere auto’s zoveel mogelijk beperken (samen rijden).
  • Er mag in de gehele snookerloods niet gerookt worden.
  • Leden mogen per persoon per maand éénmaal een introducé meenemen.
  • De gebruikte artikelen (koffiebekers) weggooien en de snookerloods in nette staat achterlaten.
  • De gemaakte kosten (consumpties/tafelhuur) duidelijk vermelden op het daarvoor bestemde formulier (met referentienummer) en voorzien van naam en datum.
  • De gemaakte kosten worden via het pinapparaat direct betaald, belangrijk is dat het referentienummer van het formulier wordt overgenomen.
  • Hierna het formulier deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus. 
  • Bij het verlaten van de loods de thermostaat van de centrale verwarming op 18°c zetten.

 

Namens het bestuur bij voorbaat dank!