De vereniging

In 2003 hebben wij met een groep van 14 snooker liefhebbers het plan opgevat om een vereniging op te richten met een tweetal snookertafels.
Een geschikte locatie was al snel gevonden aan Molenland te Wilnis waar de vereniging een ruimte kon huren van 80m2. In augustus 2003 is de snookerloods in gebruik genomen.

Door de jaren heen hebben er veel ledenwisselingen plaatsgevonden echter vandaag de dag bestaat de vereniging uit 25 immer enthousiaste leden.
Dit is mede de reden dat wij medio 2011 onze ruimte uitgebreid hebben naar 107m2 om een derde tafel te kunnen plaatsen.

Er spelen jaarlijks drie teams in de regionale competitie.
De Biljartmakers 1, De Biljartmakers No Fluke No Glory & De Biljartmakers 3.
Ook worden er diverse terugkerende toernooien georganiseerd, een huiscompetitie en tevens doen diverse leden ieder jaar mee met het NK Snooker van de KNBB.

Voorwaarden lidmaatschap:

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 seizoen. Het seizoen loopt van januari tot en met december.
  • De contributie bedraagt € 200,00 per kalenderjaar welke in tweeën gefactureerd wordt.
  • Jeugdleden (t/m 17 jaar) betalen € 200,00 contributie per kalenderjaar echter hoeven zij, gedurende hun lidmaatschap als jeugdlid, geen tafelhuur – of interne toernooibijdragen te betalen.
  • Ieder lid ontvangt een eigen sleutel waarmee met zorg omgegaan dient te worden. De uitzondering hierop zijn jeugdleden. Zij krijgen niet per definitie een eigen sleutel, aangezien zij alleen mogen spelen in aanwezigheid van een volwassen verenigingslid.
  • Opzeggen van een lidmaatschap wordt geacht twee maanden voor eind van het seizoen schriftelijk te worden ingediend.
  • Indien het lidmaatschap wordt beëindigd in het seizoen wordt de contributie niet terugbetaald.
  • De prijzen van tafelhuur en consumpties worden tot een minimum beperkt en de leden worden verzocht deze prijzen te handhaven.
  • Indien een lid van de vereniging c.q. een introducee schade toebrengt aan de bezittingen van de vereniging zal deze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
  • Bij achtergestelde betaling zal (kan) de vereniging de vordering uithanden geven. De hierbij behorende incassokosten zullen ten laste komen van de debiteur.