Huisregels

  • Er mag in de gehele snookerloods niet gerookt worden.
  • Vervoer met auto’s zoveel mogelijk beperken (b.v. met elkaar rijden).
  • Leden mogen per persoon per maand éénmaal een introducé meenemen.
  • De snookertafels na gebruik schoonmaken. Dit houdt in, blokken en evt. stofzuigen.
  • De gebruikte artikelen zoals koffiebekers weggooien.
  • Gemaakte troep opruimen en de snookerloods in nette staat achterlaten.
  • Gemaakte kosten (consumpties/tafelhuur) duidelijk vermelden op het daarvoor bestemde formulier o.v.v. naam en datum.
  • Het formulier deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus en het af te rekenen bedrag in de kas (graag zoveel mogelijk gepast betalen).
  • Bij het verlaten van de loods de thermostaat van de centrale verwarming op 18°c zetten.

 

Namens het bestuur bij voorbaat dank!